Harmonogram

21.09
2022

Zgłaszanie projektów do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

   Od 21-09-2022 do 12-10-2022
13.10
2022

Weryfikacja formala i merytoryczna zgłoszonych projektów

   Od 13-10-2022 do 25-10-2022
26.10
2022

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie

   tego dnia poznasz zgłoszone projekty 26-10-2022
09.11
2022

Głosowanie

   Od 09-11-2022 do 22-11-2022
23.11
2022

Oficjalne ogłoszenie wyników

    23-11-2022