Harmonogram

27.09
2021

Zgłaszanie projektów do Szkolnego Budżetu Obywatelskiego

   Od 27-09-2021 do 21-10-2021
22.10
2021

Weryfikacja formala i merytoryczna zgłoszonych projektów

   Od 22-10-2021 do 28-10-2021
29.10
2021

Ogłoszenie listy projektów poddanych pod głosowanie

   tego dnia poznasz zgłoszone projekty 29-10-2021
15.11
2021

Głosowanie

   Od 15-11-2021 do 28-11-2021
02.12
2021

Oficjalne ogłoszenie wyników

    02-12-2021